Doporučená literatura


Dictionary of Petroleum Exploration, Drilling Production
ISBN: 0878143521
Autor: Norman J. Hyne

Jedná se o komplexní výkladový slovník z oblasti hlubinného vrtání a těžby uhlovodíků. Obsahuje více než 20 000 definic, frází a zkratek užívaných v průzkumu, vrtání a těžbě. Slovník je doplněn také o více jak 500 názorných ilustrací. Jednotlivé definice jsou psány jak pro laiky, tak i pro profesionály v oboru. Kniha je doplněna o přílohy obsahující náčrty vrtných souprav, těžebních polí, dále obsahuje geologické charakteristiky USA a Kanady aj.Advanced Drilling Engineering: Principles and Designs
ISBN: 978-1-933762-34-0
Autor: Robello Samuel, Xiushan Liu

Kniha je vyčerpávající příručkou v moderní vrtné technologii, průvodcem naftových inženýrů k tomu, aby předcházeli rizikům a efektivně řídili těžbu. Kniha přináší ucelené poznatky o usměrněném vrtání, ponorných motorech a další užitečné technice. Dále se zabývá nástroji, které jsou vhodné jak pro vertikální tak i horizontální vrty. Kniha je koncipována tak, aby vrtný inženýr mohl kreativně navrhovat geometrii jednoduchých i multilaterálních vrtů. Mimo jiné se zabývá i vrtovými úhyby, MWD/LWD systémy a dalším monitoringem.Downhole Drilling Tools
ISBN: 978-1-933762-13-5
Autor: G.Robello Samuel

Jednáse o vyčerpávajícího průvodce po vrtných nástrojích a jejich úskalí při nasazení do vrtů, které jsou v současné době ve světě užívány. Kniha obsahuje detailní informace o teoretických a mechanických vlastnostech trubního materiálu, cementace, vinutých stupaček a nástrojích nutných pro likvidace havárií ve vrtu.


Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids, 6th Edition
ISBN: 978-0-12-383858-2
Autor: Ryen Caenn, H. C. H. Darley, George R. Gray

Tato kniha je aktualizovanou verzí, jež vychází již od roku 1948. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti technologie, ekonomiky a politických záležitostí, které mají dopad při používání kapalin ve vrtu jak během jeho konstrukce, tak po dokončení sondy. Zabývá se novými výplachovými systémy a aditivy jak po stránce chemické, tak po stránce inženýrské. Dále se zabývá stabilitou stěn vrtů, přidává nové poznatky o výplaších na vodní bázi.


Casing and Liners for Drilling and Completion
ISBN: 978-1-933762-06-7
Autor: Ted G. Byrom

První část knihy se zabývá základy projektování pažnicových kolon, jejich užití a omezení, včetně výpočtů. Druhá část pojednává o materiálech, ze kterých jsou pažnice vyrobeny a dále o specifických problémech pažení.Well Cementing
ISBN: 978-1-933762-23-4

Autor: Ron Sweatman

Tato kniha obsahuje techniku a vývoj cementace až do dnešní doby. Nikdy před tím nebyly na jednom místě zveřejněny takto podrobné informace o zásadách cementace, postupů cementace, reálných aplikací, výpočtů a řešeních dané problematiky.Well Completion and Servicing
ISBN: 2-7108-0765-3

Autor: Denis Perrin

Tato kniha poskytuje základní technické informace o dokončování sond, o vrtání v produktivní, těžební zóně a o situaci v sondě po zahájení těžby. Zabývá se také hlavními metodami těžby, a také servisem. Text je bohatě ilustrovaný, a tím pomáhá čtenáři pochopit základy této vysoce technické oblasti.Well Logging and Formation Evaluation
ISBN: 0-7506-7883-6
Autor: Toby Darling

Karotáž a s tím související ohodnocení ložiska je základním nástrojem jak vytěžit z ložiska co nejvíce uhlovodíků. Kniha obsahuje kapitoly, které se zabývají karotáží, analýzou vrtných jader, vzorkování a správné interpretace získaných dat. Mimo jiné pojednává i o využití karotáže pro řešení uvízlého potrubí ve vrtu.Blowout and Well Control Handbook
ISBN: 0750677082
Autor: Robert Grace

Autor knihy vychází ze své více jak 25-leté praxe v oboru zmáhání tlakových projevů ve vrtu. Popisuje využití dynamiky tekutin ve vrtu při zmáhání problémů, dále se zabývá bezpečností práce, podzemními výbuchy a dalšími specifiky této problematiky. Kniha je mimo jiné doplněna o konkrétní případy, jejich analýzy a způsoby řešení.


Další odbornou literaturu je možné najít například na těchto internetových odkazech: