Legislativa a normy

Legislativní úprava

- zákony
- vyhlášky

 

Normy

Technické normy:

přehled vybraných norem, platných v České republice, vztažených k vrtné problematice

více informací zde (http://www.normy.cz/)

základní informace o mezinárodních standardech API zde (http://www.api.org/Standards/) (http://www.ihs.com/products/industry-standards/organizations/api/index.aspx)

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

Technické normy ve skupině: 4500 – hlubinné vrtání a těžba nafty, všeobecně

 • ČSN EN ISO 13534 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení
  (45 0021)
 • ČSN EN ISO 13535 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení
  (45 0022)
 • ČSN EN 14161 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy
  (45 0024)
 • ČSN EN 14163 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí
  (45 0024)
 • ČSN EN ISO 21329 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek
  (45 0024)
 • ČSN EN 13942 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury
  (45 0025)
 • ČSN EN ISO 16708 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů
  (45 0025)
 • ČSN EN ISO 13678 Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek
  (45 0035)
 • ČSN EN ISO 14692-1 Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály
  (45 0040)
 • ČSN EN ISO 14692-2 Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek
  (45 0040)
 • ČSN EN ISO 14692-3 Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí
  (45 0040)
 • ČSN EN ISO 14692-4 Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz
  (45 0040)
 • ČSN EN ISO 23936-1 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty
  (45 0043)
 • ČSN EN ISO 15663-1 Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie
  (45 0050)
 • ČSN EN ISO 23251 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování
  (45 0051)
 • ČSN EN ISO 21809-2 Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Epoxidové povlaky nanášené natavením
  (45 0060)
 • ČSN EN ISO 21809-5 Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu
  (45 0060)

Technické normy ve skupině: 4511 – pažnice a příslušenství

 • ČSN EN ISO 10427-1 Naftový a plynárenský průmysl - Centrátory pažnic - Část 1: Požadavky na centrátory pažnic s výkyvnou pružinou
  (45 1110)
 • ČSN EN ISO 10427-2 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet
  (45 1110)
 • ČSN EN ISO 10427-3 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů
  (45 1110)
 • ČSN EN ISO 13679 Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí
  (45 1111)
 • ČSN EN ISO 10405 Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí
  (45 1112)

Technické normy ve skupině: 4512 – vrtací nářadí

 • ČSN EN ISO 10432 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení
  (45 1210)
 • ČSN EN ISO 14310 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě
  (45 1211)
 • ČSN EN ISO 16070 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky
  (45 1212)
 • ČSN EN ISO 10438-1 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky
  (45 1213)
 • ČSN EN ISO 10438-2 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely
  (45 1213)
 • ČSN EN ISO 10438-3 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely
  (45 1213)
 • ČSN EN ISO 10438-4 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem
  (45 1213)
 • ČSN EN ISO 10417 Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce
  (45 1214)
 • ČSN EN ISO 21457 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy
  (45 1215)
 • ČSN EN ISO 10423 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž
  (45 1220)
 • ČSN EN ISO 13626 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Vrtné konstrukce a konstrukce pro obsluhu vrtu
  (45 1229)
 • ČSN EN ISO 13533 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro vrtání a těžbu - Provrtávací zařízení
  (45 1230)
 • ČSN EN ISO 10407-2 Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku
  (45 1240)

Technické normy ve skupině: 4513 – těžní nářadí

 • ČSN EN ISO 10440-2 Naftový a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 2: Plnicí vzduchové kompresory (bezolejové)
  (45 1310)
 • ČSN EN ISO 13631 Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory
  (45 1311)
 • ČSN EN ISO 10439 Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Odstředivé kompresory
  (45 1312)
 • ČSN EN ISO 10442 Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem
  (45 1313)
 • ČSN EN ISO 10437 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely
  (45 1314)
 • ČSN EN ISO 15136-1 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla
  (45 1320)
 • ČSN EN ISO 15136-2 Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy
  (45 1320)
 • ČSN EN ISO 10424-1 Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče
  (45 1330)
 • ČSN EN ISO 10424-2 Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů
  (45 1330)
 • ČSN EN ISO 17078-1 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten
  (45 1331)
 • ČSN EN ISO 17078-2 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten
  (45 1331)
 • ČSN EN ISO 17078-2 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten
  (45 1331)
 • ČSN EN ISO 17078-3 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku
  (45 1331)
 • ČSN EN ISO 17078-4 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení
  (45 1331)
 • ČSN EN ISO 28781 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení
  (45 1332)
 • ČSN EN ISO 11960 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy
  (45 1391)
 • ČSN EN ISO 11961 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí
  (45 1392)
 • ČSN EN ISO 10426-1 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 10426-2 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 10426-3 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 10426-4 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 10426-5 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 10426-6 Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí
  (45 1394)
 • ČSN EN ISO 14691 Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití
  45 1396)
 • ČSN EN ISO 13680 Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky
  (45 1397)
 • ČSN EN ISO 13680 Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky
  (45 1397)
 • ČSN EN ISO 15546 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku
  (45 1398)
 • ČSN EN ISO 15463 Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem
  (45 1399)

Technické normy ve skupině: 4514 – chytací nářadí a nástroje a speciální nářadí

 • ČSN EN ISO 13500 Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky
  (45 1400)
 • ČSN EN ISO 14693 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů
  (45 1401)
 • ČSN EN ISO 13503-1 Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin
  (45 1402)
 • ČSN EN ISO 13503-2 Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem
  (45 1402)
 • ČSN EN ISO 13503-3 Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků
  (45 1402)
 • ČSN EN ISO 13503-4 Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek
  (45 1402)
 • ČSN EN ISO 13503-5 Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů
  (45 1402)
 • ČSN EN ISO 13501 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování
  (45 1403)
 • ČSN EN ISO 10414-1 Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody
  (45 1404)
 • ČSN EN ISO 10416 Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení
  (45 1405)
 • ČSN EN ISO 10441 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání
  (45 1410)
 • ČSN EN ISO 13691 Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely
  (45 1411)

Technické normy ve skupině: 4516 - všeobecná zařízení

 • ČSN EN ISO 15761 Ocelové uzávěry, uzavírací kulové ventily a jednosměrné ventily pro velikosti potrubí DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl
  (45 1610)
 • ČSN EN ISO 14224 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů
  (45 1630)