Použitá literatura

zahraniční literatura:

domácí literatura: