Paleontologický systém

 

Nadříše Bakteria dříve Prokaryontabezjaderné organismy

               Oddělení Cyanobacteria – sinice

Nadříše Eukarya dříve Eukaryontaorganismy s jádrem

Říše Fungi – houby

Říše PlantAE – rostliny

     Podříše Algobionta – řasy

                          Oddělení Rhodophyta  řasy červené nebo ruduchy

                                                                    Rod Lithothamnion

Oddělení Dinophyta – obrněnky

Oddělení Chromophyta – řasy hnědé

Třída Coccolithophyceae – kokolitky

Třída Chrysophyceae – řasy zlatožluté nebo zlativky

Třída Bacillariophyceae neboli Diatomae – rozsivky

Třída Phaeophyeae – chaluhy

                          Oddělení Chlorophyta – řasy zelené

                                          Třída Prasinophyceae

                                          Třída Chlorophyceae – zelenivky

                                          Třída Charophyceae – parožnatky

                                               Skupina Acritarcha

     Podříše Embryobionta neboli Cormobionta – vyšší (suchozemské) rostliny

          Vývojový stupeň bryofytní rostliny – mechorosty

                          Oddělení Bryophyta

          Vývojový stupeň psilofytní rostliny

                          Oddělení Rhyniophyta

          Vývojový stupeň pteridopytní rostliny – kapraďorosty

                          Oddělení Lycopodiophyta neboli Lycophyta – plavuňovité rostliny

                                                                    Rod Lepidodendron

                                                                    Rod Sigillaria

Oddělení Equisetophyta neboli Sphenophyta – přesličkovité rostliny

                                         Rod Sphenophyllum

                                         Rod Asterocalamites                                     

Rod Calamites

Rod Asterophyllites

Rod Annnularia

                          Oddělení Polypodiophyta neboli Pterophyta – kapradinovité rostliny

                          Oddělení Progymnospermophyta – prvosemenné rostliny

                                         Rod Protopteridium

          Vývojový stupeň gymnospermické rostliny – nahosemenné

Oddělení Lyginodendrophyta neboli Pteridospermophyta – lyginodendrovité (kapraďosemenné) rostliny

                                                                    Rod Sphenopteris

                                                                    Rod Pecopteris

                                                                    Rod Alethopteris

                                                                    Rod Lonchopteris

                                                                    Rod Neuropteris

                                                                    Rod Linopteris

Oddělení Cycadophyta – cykasovité rostliny

Oddělení Ginkgophyta – jinanovité rostliny

                          Oddělení Pinophyta – jehličnaté rostliny

                                          Třída Cordaitopsida – kordaiti

                                                                    Rod Cordaites

                                          Třída Pinopsida – jehličnany

                                                                    Rod Walchia

                                                                    Rod Taxodium

                                         Rod Pinus

          Vývojový stupeň angiospermické rostliny – krytosemenné

 

Říše Animalia

          Podříše Protozoa – prvoci

                Oddělení Cytomorpha neboli Plasmodromabezbrví

                               Kmen Rhizopoda – kořenonožci

                                               Třída Foraminifera

                                               Třída Actinopoda – paprskovci

                                                    Podtřída Radiolaria – mřížovci

                Oddělení Cytoidea – obrvení

                               Kmen Ciliata – obrvenky

                                               Třída Infusoria – nálevníci

Řád Tintinnida

          Podříše Metazoa – mnohobuněční

Oddělení Parazoa – nižší mnohobuněční

                               Kmen Porifera

                                               Třída Hexactinellida – houby křemité

                                               Třída Calcarea houby vápnité

                                               Třída Desmospongia houby rohovité

                               Kmen ArchAEocyathaarcheocyáti

                                               Třída Regulares - pravidelní archeocyáti

                                                Třída Irregulares - nepravidelní archeocyáti

                Oddělení Eumetazoa - vyšší mnohobuněční

                     Skupina kmenů Coelenterata - láčkovci

                               Kmen Cnidaria - žahavci

                        Třída Hydrozoa  - polypovci

                                                              Řád Stromatoporoidea

                                                               Řád Chaetetida

                                               Třída Scyphozoa - medúzovci

          Podtřída Conulata

Třída Anthozoa – korálnatci

                             Podtřída Tabulata

Podtřída Heliolitoidea

                                                    Podtřída Zoantharia

                                        Řád Rugosa – koráli drsnatí

                                        Řád Scleractinia - koráli šestičetní

                                                    Podtřída Octocorallia - koráli. osmičetní

          Kmen Annelida - kroužkovci

                                               Třída OligochÆta – máloštětinatci

Třída Polychaeta - mnohoštětinatci

                                                              Řád Errantia

                                                              Řád Sedentaria

                               Kmen Arthropoda - členovci

                                    Podkmen Trilobitomorpha - trojlaločnatci      

                                               Třída Trilobita - trilobiti

                                    Podkmen Chelicerata - klepítkatci

                                               Třída Merostomata  - hrotnatci

                                               Třída Arachnida

Podkmen Crustacea  - korýši

                                               Třída Phyllopoda - lupenonožci

                                                                    Podřád Conchostraca - škeblovky

                                               Třída Ostracoda  - lasturnatky, skořepatci

                                               Třída Malacostraca - rakovci

                                    Podkmen Tracheata - vzdušnicovití

                                               Třída Insecta - hmyz

                                                    Podtřída Apterygota  - hmyz bezkřídlý

                                                    Podtřída Pterygota  - hmyz okřídlený 

                               Kmen Mollusca - měkkýši

Třída Polyplacophora - chroustnatky

                                               Třída Monoplacophora - přílipkovci

                                               Třída Gastropoda - břichonožci

                                               Třída Scaphopoda  - kelnatky  

                                               Třída Bivalvia  - mlži

                                               Třída Rostroconchia

                                               Třída Cephalopoda  - hlavonožci

                                                    Podtřída Nautiloidea - loděnkovití

                                                              Řád Orthoceratida

                                                              Řád Oncocerida

                                                              Řád Discosorida

                                                              Řád Nautilida

                                                    Podtřída Endoceratoidea

                                                    Podtřída Actinoceratoidea

                                                    Podtřída Bactritoidea

                                                    Podtřída Ammonoidea - amonoidi

                                                              Řád Anarcestida

                                                              Řád Clymeniida

                                                              Řád Goniatitida

                                                              Řád Prolecanitida

                                                              Řád Ceratitida

                                                              Řád Phylloceratida

                                                              Řád Lytoceratida

                                                              Řád Ancyloceratida

                                                              Řád Ammonitida

                                                    Podtřída Coleoidea - dvoužábří

                                                              Řád Belemnitida - belemniti

                                                              Řád Teuthitida - krakatice

                                                              Řád Sepiida - sépie

                                                              Řád Octopoda

    incertae sedis (obvykle řazeni k měkkýšům)

                                               Třída Tentaculita - tentakuliti

                                               Třída Hyolitha - hyoliti

                               Kmen Bryozoa  - mechovky

                                               Třída Stenolaemata

                                                              Řád Cyclostomata - mechovky kruhoústé

                                                              Řád Trepostomata - mechovky měnoústé

                                                              Řád Cryptostomata - mechovky krytoústé

                                               Třída Gymnolaemata  - keřnatenky

                                                              Řád Ctenostomata - mechovky hřebínkovité

Řád Cheilostomata - mechovky oružnaté

                               Kmen Brachiopoda - ramenonožci

                                               Třída Inarticulata

                                                              Řád Lingulida

                                                              Řád Acrotretida

                                               Třída Articulata

                                                              Řád Strophomenida

                                                              Řád Productida

                                                              Řád Pentamerida

                                                              Řád Spiriferida

                                                              Řád Terebratulida

                               Kmen Echinodermata - ostnokožci

Podkmen Crinozoa

  Třída Crinoidea - lilijice

                                                Třída Blastoidea  - poupěnci

Třídy Diploporita a Rhombifera  - jablovci

Podkmen Asterozoa

Třída Asteroidea  - hvězdice

Třída Ophiuroidea - hadice

                                    Podkmen Homalozoa

Třída Homostelea                                             

                                               Třída Homoiostelea

Podkmen Echinozoa

                                               Třída Echinoidea - ježovky

Kmen Hemichordata - polostrunatci

                                               Třída Graptolithina – graptoliti

                                                              Řád Dendroidea - dendroidi

                                                              Řád Graptoloidea  - graptoloidi

                               Kmen Conodonta

                               Kmen Chordata - strunatci

                                    Podkmen Urochordata neboli Tunicata  - pláštěnci

Podkmen Acrania neboli Cephalochordata - bezlebeční

Podkmen Vertebrata neboli Craniota  - obratlovci

                                          Nadtřída Cyclostomata neboli Agnatha - kruhoústí neboli bezčelistní

     Nadtřída Gnathostomata - čelistnatci

        Třída Placodermi  - pancířnatí

Třída Acanthodii  - trnoploutví

Třída Chondrichthyes neboli Plagiostomi  - příčnoústí neboli paryby

Řád Selachii  - žraloci

Řád Batoidea - rejnoci

           Třída Osteichthyes neboli teleostomi  - ryby kostnaté neboli koncoústí

               Podtřída Actinopterygii  - paprskoploutví

               Podtřída Crossopterygii  - lalokoploutví

Třída Amphibia  - obojživelníci

Třída Reptilia - plazi

Podtřída Anapsida

Podtřída Ichthyopterygia - ryboploutví neboli ryboještěři

Podtřída Lepidosauria - šupinovci

Podtřída Archosauria - praještěři

Řád Crocodilia - krokodýli

Řád Dinosauria

Řád Pterosauria - ptakoještěři

Třída Aves - ptáci

                    Rod ArchaeopteryX

Třída Mammalia - savci

Podtřída Prototheria - krasavci, prvorodí

Podtřída Theria - praví savci, živorodí

Podřád Metatheria - vačnatci

Podřád Eutheria neboli Placentalia

 

 

   ZPĚT NAHORU           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU